Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rímskokatolícky_farský1949 SGWaAP
0.388rímskokatolícka_farnosť1770 SGWaAP
0.389kostol_nanebovzatie1339 SGWaAP
0.403farský23731 SGWaAP
0.415rímskokatolícky_kostol8114 SGWaAP
0.419Rímskokatolícky3696 SGWaAP
0.435kostol_Nanebovzatie1856 SGWaAP
0.459farský_kostol21935 SGWaAP
0.461rímskokatolícky_Kostol883 SGWaAP
0.471Katarína_alexandrijská830 SGWaAP
0.472Michal_archanjel4718 SGWaAP
0.478farský_Kostol1119 SGWaAP
0.478Farnosť3154 SGWaAP
0.494Katarína_Alexandrijský788 SGWaAP
0.515Kostol_sv10114 SGWaAP
0.526Navštívenie_panna895 SGWaAP
0.530rímsko4772 SGWaAP
0.531Nanebovzatie_panna2886 SGWaAP