Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rímskokatolícky_Kostol883 SGWaAP
0.256rímskokatolícky_kostol8114 SGWaAP
0.299farský_Kostol1119 SGWaAP
0.311kostol_Nanebovzatie1856 SGWaAP
0.319kostol_nanebovzatie1339 SGWaAP
0.349ranogotický_kostol1028 SGWaAP
0.350Kostol_sv10114 SGWaAP
0.373Katarína_alexandrijská830 SGWaAP
0.396farský_kostol21935 SGWaAP
0.406Michal_archanjel4718 SGWaAP
0.416neskorobarokový1475 SGWaAP
0.420gréckokatolícky_chrám2297 SGWaAP
0.423Katarína_Alexandrijský788 SGWaAP
0.437neskororománsky586 SGWaAP
0.437renesančná_zvonica614 SGWaAP
0.446drevený_artikulárny1309 SGWaAP
0.447románska_rotunda539 SGWaAP