Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rímskokatolícke2118 SGWaAP
0.337katolícke_vierovyznanie685 SGWaAP
0.347evanjelické4953 SGWaAP
0.368pravoslávne2592 SGWaAP
0.418gréckokatolícke2086 SGWaAP
0.449protestantské2527 SGWaAP
0.450rímskokatolícka6333 SGWaAP
0.453katolícke21666 SGWaAP
0.503luteránske500 SGWaAP
0.538rímskokatolícka_cirkev12272 SGWaAP
0.538evanjelik21418 SGWaAP
0.542Rímskokatolícky3696 SGWaAP
0.542rímsko4772 SGWaAP
0.542náboženstvo212593 SGWaAP
0.546ortodoxné1539 SGWaAP
0.552kalvín3292 SGWaAP
0.553luterán5064 SGWaAP
0.556katolík82214 SGWaAP
0.560gréckokatolík7094 SGWaAP
0.561kalvínska1131 SGWaAP
0.564konfesia3766 SGWaAP