Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rímskokatolícka_farnosť1770 SGWaAP
0.219Farnosť3154 SGWaAP
0.243gréckokatolícka_farnosť1875 SGWaAP
0.301farnosť130250 SGWaAP
0.388rímskokatolícky_farský1949 SGWaAP
0.407nitrianska_diecéza2449 SGWaAP
0.419Rímskokatolícky3696 SGWaAP
0.434Nitriansky_diecéza1366 SGWaAP
0.443Košický_arcidiecéza1773 SGWaAP
0.445bratislavská_arcidiecéza3885 SGWaAP
0.455banskobystrická_diecéza2997 SGWaAP
0.463Rožňavský_diecéza755 SGWaAP
0.465Banskobystrický_diecéza1567 SGWaAP
0.469Žilinský_diecéza2214 SGWaAP
0.472košická_arcidiecéza2277 SGWaAP
0.474farský23731 SGWaAP
0.475rožňavská_diecéza1290 SGWaAP
0.479rímskokatolícka_cirkev12272 SGWaAP
0.488žilinská_diecéza2653 SGWaAP
0.490gréckokatolícka7717 SGWaAP
0.495Gréckokatolícky5803 SGWaAP
0.495rímskokatolícky9172 SGWaAP
0.505rímskokatolícka6333 SGWaAP
0.509prešovská_eparchia1867 SGWaAP