Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rímskokatolícka6333 SGWaAP
0.329gréckokatolícka7717 SGWaAP
0.347Rímskokatolícky3696 SGWaAP
0.347rímskokatolícka_cirkev12272 SGWaAP
0.367katolícka99952 SGWaAP
0.374cirkevná86517 SGWaAP
0.384rímsko4772 SGWaAP
0.390evanjelická21060 SGWaAP
0.414pravoslávna10215 SGWaAP
0.437evanjelická_cirkev17314 SGWaAP
0.448kalvínska1131 SGWaAP
0.449rímskokatolícky9172 SGWaAP
0.450rímskokatolícke2118 SGWaAP
0.473protestantská8913 SGWaAP
0.477luteránska2949 SGWaAP
0.485augsburské_vyznanie4027 SGWaAP
0.488anglikánska1078 SGWaAP
0.505rímskokatolícka_farnosť1770 SGWaAP
0.511katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.512cirkev670610 SGWaAP
0.512katolícky57473 SGWaAP
0.513gréckokatolícka_cirkev9270 SGWaAP