Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rímske_impérium1379 SGWaAP
0.174rímska_ríša10411 SGWaAP
0.201Rímsky_impérium686 SGWaAP
0.248Rímsky_ríša4052 SGWaAP
0.304byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.377perzská_ríša1108 SGWaAP
0.396Byzancia5289 SGWaAP
0.417cisárstvo5581 SGWaAP
0.449veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.449Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.451franská_ríša1389 SGWaAP
0.457Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.458Franský_ríša989 SGWaAP
0.462osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.462Byzantský_ríša503 SGWaAP
0.472germánsky_kmeň1804 SGWaAP
0.485raný_stredovek2183 SGWaAP
0.490byzantské2108 SGWaAP
0.492avarská912 SGWaAP
0.493kyjevská_Rus780 SGWaAP