Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rímska_ríša10411 SGWaAP
0.174rímske_impérium1379 SGWaAP
0.205Rímsky_ríša4052 SGWaAP
0.233Rímsky_impérium686 SGWaAP
0.254byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.344perzská_ríša1108 SGWaAP
0.349Byzancia5289 SGWaAP
0.361cisárstvo5581 SGWaAP
0.368Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.415franská_ríša1389 SGWaAP
0.415veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.421Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.422Franský_ríša989 SGWaAP
0.437Byzantský_ríša503 SGWaAP
0.437uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.441osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.461raný_stredovek2183 SGWaAP
0.467ríša105889 SGWaAP
0.471rímsky_cisár5459 SGWaAP
0.476germánsky_kmeň1804 SGWaAP