Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rímska_kúria2823 SGWaAP
0.292Rímsky_kúria765 SGWaAP
0.395kardinál101854 SGWaAP
0.424prelát4112 SGWaAP
0.442vatikánsky12421 SGWaAP
0.465klérus7579 SGWaAP
0.469episkopát1716 SGWaAP
0.475vatikánska11548 SGWaAP
0.480Vatikán100997 SGWaAP
0.490kongregácia25107 SGWaAP
0.496pápežská21345 SGWaAP
0.502apoštolský_stolec529 SGWaAP
0.507kardinálske_kolégium902 SGWaAP
0.509pápežský13512 SGWaAP
0.517svätá_stolica24445 SGWaAP
0.517pápežská_kúria744 SGWaAP
0.519kardinál_Ratzinger1738 SGWaAP
0.526Petrov_nástupca1951 SGWaAP
0.526biskupská_konferencia11137 SGWaAP