Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rímska45656 SGWaAP
0.403byzantská8014 SGWaAP
0.449Rímsky7297 SGWaAP
0.450etruská754 SGWaAP
0.473antická17409 SGWaAP
0.475ranokresťanská701 SGWaAP
0.488stredoveká35919 SGWaAP
0.488rímska_ríša10411 SGWaAP
0.493rímsky56902 SGWaAP
0.508starorímska635 SGWaAP
0.520staroveká15215 SGWaAP
0.528veľkomoravská4059 SGWaAP
0.531helénska1249 SGWaAP
0.533germánska2851 SGWaAP
0.538rímske18126 SGWaAP
0.550byzantské2108 SGWaAP
0.551staroveký_Rím3048 SGWaAP
0.551byzantský6967 SGWaAP
0.555florentská1100 SGWaAP
0.561rímske_impérium1379 SGWaAP