Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ríšsky_protektor719 SGWaAP
0.580Protektorát_Čechy1453 SGWaAP
0.592ríšsky_kancelár731 SGWaAP
0.604Protektorát1361 SGWaAP
0.609atentát33772 SGWaAP
0.620Eduard_Beneš952 SGWaAP
0.624Beneš14436 SGWaAP
0.625ríšsky3212 SGWaAP
0.629Adolf_Hitler10923 SGWaAP
0.632nacistický14728 SGWaAP
0.632sudetský_Nemec2160 SGWaAP
0.635Adolf_Eichmann730 SGWaAP
0.637nacistický_pohlavár684 SGWaAP
0.645Vojtech_Tuka1388 SGWaAP
0.652nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.659Hitlerov6147 SGWaAP
0.660gestapo6635 SGWaAP
0.665esesák3260 SGWaAP
0.666protektorátna573 SGWaAP
0.671nacistická11489 SGWaAP
0.672Alois5512 SGWaAP