Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ríšsky_kancelár731 SGWaAP
0.421Adolf_Hitler10923 SGWaAP
0.472poľný_maršal1266 SGWaAP
0.513ríšsky3212 SGWaAP
0.513spolkový_kancelár2860 SGWaAP
0.519ríšsky_snem1594 SGWaAP
0.524Vojtech_Tuka1388 SGWaAP
0.534Hitler54756 SGWaAP
0.549kancelár17855 SGWaAP
0.552Helmut_Kohl2022 SGWaAP
0.553Eduard_Beneš952 SGWaAP