Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ríšsky3212 SGWaAP
0.405krajinský8690 SGWaAP
0.433ríšske1289 SGWaAP
0.451ríšska2467 SGWaAP
0.513ríšsky_kancelár731 SGWaAP
0.516uhorský26642 SGWaAP
0.527poľný_maršal1266 SGWaAP
0.534Wilhelm8603 SGWaAP
0.536saský2207 SGWaAP
0.559Ríšsky400 SGWaAP
0.563arciknieža1160 SGWaAP
0.582cisár81604 SGWaAP
0.596bavorský9876 SGWaAP
0.597krajinský_snem1302 SGWaAP
0.602miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.604ríšsky_snem1594 SGWaAP
0.608cisárov2529 SGWaAP
0.609rakúsky98369 SGWaAP