Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ríšske1289 SGWaAP
0.424krajinské1342 SGWaAP
0.433ríšsky3212 SGWaAP
0.474saské760 SGWaAP
0.487cisárske3236 SGWaAP
0.531uhorské7705 SGWaAP
0.541habsburské824 SGWaAP
0.552ríšska2467 SGWaAP
0.553ríšsky_snem1594 SGWaAP
0.558cisárstvo5581 SGWaAP
0.563ríšsky_kancelár731 SGWaAP
0.571krajinský8690 SGWaAP
0.573cárske986 SGWaAP
0.575bavorské2865 SGWaAP
0.575spolkové2855 SGWaAP
0.577poľný_maršal1266 SGWaAP
0.587cisárska10525 SGWaAP
0.588Ríšsky400 SGWaAP
0.590franské659 SGWaAP
0.596kráľovské21268 SGWaAP
0.596nemecké65522 SGWaAP