Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ríšska2467 SGWaAP
0.451ríšsky3212 SGWaAP
0.471krajinská6343 SGWaAP
0.475Ríšsky400 SGWaAP
0.497uhorská25662 SGWaAP
0.552ríšske1289 SGWaAP
0.566cisárska10525 SGWaAP
0.570saská978 SGWaAP
0.575ríšsky_snem1594 SGWaAP
0.586habsburská2478 SGWaAP
0.603nemecká244363 SGWaAP
0.605protektorátna573 SGWaAP
0.609krajinský8690 SGWaAP
0.612ríšsky_kancelár731 SGWaAP
0.613cárska3983 SGWaAP
0.620Rakúsky11209 SGWaAP
0.625československá82331 SGWaAP
0.630nacistická11489 SGWaAP
0.632pruská2574 SGWaAP
0.634rakúska84050 SGWaAP
0.637krajinský_snem1302 SGWaAP
0.639miestodržiteľská945 SGWaAP
0.640Krajinský3362 SGWaAP