Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rázovitý1395 SGWaAP
0.392rázovitá4753 SGWaAP
0.424rázovité401 SGWaAP
0.440kopaničiarsky1585 SGWaAP
0.458malebný11072 SGWaAP
0.464goralský2356 SGWaAP
0.533svojrázny9827 SGWaAP
0.538írečitý879 SGWaAP
0.539malebná21836 SGWaAP
0.547ľudový_kroj3940 SGWaAP
0.556goralská3726 SGWaAP
0.573malebná_dedinka4253 SGWaAP
0.580prírodná_scenéria7161 SGWaAP
0.583podpoliansky1043 SGWaAP
0.589svojráz907 SGWaAP
0.591folklór56181 SGWaAP
0.594myjavská_kopanica1311 SGWaAP
0.594kopaničiarska1839 SGWaAP
0.598čarokrásny1739 SGWaAP
0.598svojrázna8107 SGWaAP
0.600malebnosť1468 SGWaAP
0.606pitoreskný426 SGWaAP
0.611kolorit10744 SGWaAP