Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ráznosť1278 SGWaAP
0.303rozhodnosť8317 SGWaAP
0.385razantnosť1092 SGWaAP
0.408smelosť4320 SGWaAP
0.417nekompromisnosť1380 SGWaAP
0.445nebojácnosť1797 SGWaAP
0.461odvážnosť723 SGWaAP
0.462neoblomnosť836 SGWaAP
0.463chladnokrvnosť1583 SGWaAP
0.480odhodlanosť5300 SGWaAP
0.491rozvážnosť2908 SGWaAP
0.496priamočiarosť2727 SGWaAP
0.506zaťatosť1576 SGWaAP
0.511priebojnosť1783 SGWaAP
0.513nenútenosť1111 SGWaAP
0.513energickosť734 SGWaAP
0.522vášnivosť1153 SGWaAP
0.531neohrozenosť779 SGWaAP
0.535zásadovosť1839 SGWaAP
0.540vľúdnosť2845 SGWaAP
0.540prudkosť2303 SGWaAP
0.542nástojčivosť1544 SGWaAP
0.543suverénnosť679 SGWaAP
0.543odzbrojujúca630 SGWaAP
0.554útočnosť998 SGWaAP