Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rázna4477 SGWaAP
0.422razantná5550 SGWaAP
0.524energická11320 SGWaAP
0.531rozvážna2230 SGWaAP
0.536dôrazná3279 SGWaAP
0.573vzdorovitá1006 SGWaAP
0.583rázny11223 SGWaAP
0.598váhavá883 SGWaAP
0.598odvážna28885 SGWaAP
0.623drzá6210 SGWaAP
0.623výrečná2029 SGWaAP
0.624sebaistá1723 SGWaAP
0.625tvrdohlavá6407 SGWaAP
0.632ambiciózna10867 SGWaAP
0.635panovačná1955 SGWaAP
0.636nebojácna1882 SGWaAP
0.640zásadová961 SGWaAP
0.641uvážlivá458 SGWaAP
0.645priebojná1169 SGWaAP
0.647zanovitá579 SGWaAP
0.648trúfalá947 SGWaAP
0.649rázne4991 SGWaAP
0.649sebavedomá10624 SGWaAP
0.650neoblomná2249 SGWaAP