Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rámec1723197 SGWaAP
0.668gescia6085 SGWaAP
0.704nadväznosť40754 SGWaAP
0.712realizovať390080 SGWaAP
0.719pilotný26056 SGWaAP
0.728rámcový11361 SGWaAP
0.733cezhraničná14954 SGWaAP
0.740územná_pôsobnosť3132 SGWaAP
0.741realizovaný60616 SGWaAP
0.741Cezhraničný1090 SGWaAP
0.743celoeurópsky8838 SGWaAP
0.743multilaterálny1832 SGWaAP
0.745formou187922 SGWaAP
0.749pôsobnosť96320 SGWaAP
0.749kontext182098 SGWaAP
0.749cezhraničný17041 SGWaAP
0.755prostredníctvom979495 SGWaAP
0.757multilaterálna2920 SGWaAP
0.759cezhraničná_spolupráca16954 SGWaAP
0.759program2466428 SGWaAP