Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rámcovať1885 SGWaAP
0.508dokresľovať6789 SGWaAP
0.537podfarbovať1466 SGWaAP
0.544načrtávať5293 SGWaAP
0.550leitmotív4199 SGWaAP
0.577ozvláštňovať2352 SGWaAP
0.594dotvárať40044 SGWaAP
0.603popretkávať485 SGWaAP
0.608pretkávať985 SGWaAP
0.628problematizovať1014 SGWaAP
0.629akcentovať5760 SGWaAP
0.633spestrovať5889 SGWaAP
0.646završovať4293 SGWaAP
0.646výstižne_charakterizovať1446 SGWaAP
0.651poznačovať1157 SGWaAP