Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rádiologické1533 SGWaAP
0.363röntgenologické542 SGWaAP
0.382rádiológia1924 SGWaAP
0.384nukleárna_medicína1490 SGWaAP
0.406hematologické1766 SGWaAP
0.421röntgenové1814 SGWaAP
0.424endoskopické793 SGWaAP
0.444mamografické594 SGWaAP
0.451počítačová_tomografia4831 SGWaAP
0.453diagnostické11382 SGWaAP
0.454urologické1916 SGWaAP
0.455gastroenterologické494 SGWaAP
0.468radiačná_onkológia689 SGWaAP
0.468magnetická_rezonancia12881 SGWaAP
0.476dialyzačné542 SGWaAP
0.478RTG11977 SGWaAP
0.484röntgen9160 SGWaAP
0.485neurologické6994 SGWaAP
0.487počítačový_tomograf682 SGWaAP
0.489biochemické2008 SGWaAP
0.491klinická_onkológia1403 SGWaAP
0.496kardiologické1516 SGWaAP