Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rádiológia1924 SGWaAP
0.283nukleárna_medicína1490 SGWaAP
0.307vnútorné_lekárstvo2263 SGWaAP
0.313klinická_biochémia1655 SGWaAP
0.313kardiológia4412 SGWaAP
0.330cievna_chirurgia1328 SGWaAP
0.334radiačná_onkológia689 SGWaAP
0.334urológia3908 SGWaAP
0.342neurológia6524 SGWaAP
0.346klinická_onkológia1403 SGWaAP
0.351ortopédia4921 SGWaAP
0.354patologická_anatómia936 SGWaAP
0.362gynekológia8387 SGWaAP
0.382rádiologické1533 SGWaAP
0.384pediatria5378 SGWaAP
0.386chirurgia30713 SGWaAP
0.387fyziatria1102 SGWaAP
0.393gastroenterológia1858 SGWaAP
0.395endokrinológia2346 SGWaAP
0.397dermatovenerológia951 SGWaAP
0.398imunológia2835 SGWaAP