Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ráčiť11259 SGWaAP
0.408milostivo2654 SGWaAP
0.472veľkomožný2478 SGWaAP
0.554nechže1063 SGWaAP
0.582láskavo21692 SGWaAP
0.590blahorodie746 SGWaAP
0.590ponížene2297 SGWaAP
0.597veličenstvo12090 SGWaAP
0.599neráčiť1656 SGWaAP
0.613dobrotivý6652 SGWaAP
0.613uráčiť1665 SGWaAP
0.616milostivá_pani3615 SGWaAP
0.620povážiť1395 SGWaAP
0.621pán2020917 SGWaAP
0.623milostivá3559 SGWaAP
0.625Veličenstvo2817 SGWaAP
0.627opovážiť8819 SGWaAP
0.628dobrotivo661 SGWaAP
0.632ó51886 SGWaAP
0.637výsosť8629 SGWaAP
0.640vďačne13549 SGWaAP
0.645milostivé1267 SGWaAP
0.647milostivý11499 SGWaAP
0.649Výsosť1783 SGWaAP