Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pyšný25404 SGWaAP
0.259hrdý81336 SGWaAP
0.338pyšná10184 SGWaAP
0.435hrdá29666 SGWaAP
0.441hrdiť21872 SGWaAP
0.497právom_hrdý2810 SGWaAP
0.501patrične_hrdý1892 SGWaAP
0.502pyšné2253 SGWaAP
0.529hrdé5507 SGWaAP
0.542namyslený6988 SGWaAP
0.619žiarlivý6150 SGWaAP
0.620pyšne7398 SGWaAP
0.621nevďačný3189 SGWaAP
0.630domýšľavý998 SGWaAP
0.634spupný1093 SGWaAP
0.636nadutý1976 SGWaAP
0.647samoľúby3416 SGWaAP
0.652závistlivý3280 SGWaAP
0.655lakomý3536 SGWaAP
0.659márnomyseľný915 SGWaAP
0.660hnevať66326 SGWaAP
0.665žiarliť15178 SGWaAP
0.665závidieť64854 SGWaAP
0.666panovačný2302 SGWaAP
0.667sebavedomý20497 SGWaAP