Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000puto53691 SGWaAP
0.490citové_puto986 SGWaAP
0.602pokrvné954 SGWaAP
0.612Puto491 SGWaAP
0.652priateľstvo125600 SGWaAP
0.686okovy8128 SGWaAP
0.687kamarátstvo13337 SGWaAP
0.705bratstvo25513 SGWaAP
0.709spútavať1725 SGWaAP
0.713spútaný5372 SGWaAP
0.713objatie46302 SGWaAP
0.724sesterstvo1028 SGWaAP
0.730pradivo934 SGWaAP
0.733láskyplné3415 SGWaAP
0.734spútané741 SGWaAP
0.735súrodenecké797 SGWaAP
0.735povraz26743 SGWaAP
0.739spútaná3045 SGWaAP
0.744spojenectvo19225 SGWaAP
0.750ohnivko3799 SGWaAP