Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pustota817 SGWaAP
0.416bezútešnosť1423 SGWaAP
0.451prázdnota27366 SGWaAP
0.483temrava981 SGWaAP
0.508osamotenosť1880 SGWaAP
0.508clivota2779 SGWaAP
0.514trýzeň2416 SGWaAP
0.523ničota7845 SGWaAP
0.533opustenosť4916 SGWaAP
0.535cudzota1033 SGWaAP
0.539sivosť415 SGWaAP
0.542zádumčivosť724 SGWaAP
0.545šedivosť777 SGWaAP
0.548rozorvanosť882 SGWaAP
0.548beznádejnosť975 SGWaAP
0.550ponurosť441 SGWaAP
0.553pochmúrnosť1004 SGWaAP
0.558čiernota870 SGWaAP
0.563mrákava1214 SGWaAP
0.564chmára3780 SGWaAP
0.565tíš974 SGWaAP
0.574mätež1029 SGWaAP