Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pustošivý482 SGWaAP
0.433ničivý10490 SGWaAP
0.509zničujúci4879 SGWaAP
0.524vpád_Tatár681 SGWaAP
0.554skazonosný503 SGWaAP
0.567dobyvačný588 SGWaAP
0.576lúpežný1426 SGWaAP
0.580pustošiť2904 SGWaAP
0.588turecký_vpád1141 SGWaAP
0.600vpád14851 SGWaAP
0.608ničivé2269 SGWaAP
0.610spustošiť3884 SGWaAP
0.611tatárske762 SGWaAP
0.623ničivo659 SGWaAP
0.627zdrvujúci3235 SGWaAP
0.631ničivá11577 SGWaAP
0.640výbojný992 SGWaAP
0.641osmanský_Turek652 SGWaAP
0.644smrtonosný1357 SGWaAP
0.650devastačný1297 SGWaAP
0.651husitské_vojsko604 SGWaAP
0.651turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.652barbarský5561 SGWaAP
0.654ničivý_požiar1894 SGWaAP
0.654morová_nákaza635 SGWaAP
0.661zničujúca3937 SGWaAP
0.665lúpežná_výprava510 SGWaAP
0.671osmanské1116 SGWaAP
0.673ničivosť403 SGWaAP
0.674nepriateľské_vojsko1301 SGWaAP
0.676odbojný1438 SGWaAP
0.678delostreľba416 SGWaAP
0.682tatársky_vpád2323 SGWaAP
0.682vyplieniť3979 SGWaAP
0.686skazonosná512 SGWaAP
0.689morová_epidémia2403 SGWaAP
0.689morová1371 SGWaAP
0.690plieniť3312 SGWaAP