Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pustošivý482 SGWaAP
0.433ničivý10490 SGWaAP
0.509zničujúci4879 SGWaAP
0.524vpád_Tatár681 SGWaAP
0.554skazonosný503 SGWaAP
0.567dobyvačný588 SGWaAP
0.576lúpežný1426 SGWaAP
0.580pustošiť2904 SGWaAP
0.588turecký_vpád1141 SGWaAP
0.600vpád14851 SGWaAP
0.608ničivé2269 SGWaAP
0.610spustošiť3884 SGWaAP
0.611tatárske762 SGWaAP
0.623ničivo659 SGWaAP
0.627zdrvujúci3235 SGWaAP
0.631ničivá11577 SGWaAP
0.640výbojný992 SGWaAP
0.641osmanský_Turek652 SGWaAP