Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pustošiť2904 SGWaAP
0.285plieniť3312 SGWaAP
0.317spustošiť3884 SGWaAP
0.407nivočiť2032 SGWaAP
0.452vyplieniť3979 SGWaAP
0.470drancovať3079 SGWaAP
0.479vydrancovať1131 SGWaAP
0.516vyčíňať9110 SGWaAP
0.525rabovať4791 SGWaAP
0.535decimovať1062 SGWaAP
0.544kynožiť565 SGWaAP
0.564znivočiť895 SGWaAP
0.580pustošivý482 SGWaAP
0.584zúriť27045 SGWaAP
0.587sužovať16213 SGWaAP
0.591vyvražďovať1030 SGWaAP
0.592kántriť825 SGWaAP
0.593ničivo659 SGWaAP
0.603terorizovať6377 SGWaAP
0.610zdevastovať4089 SGWaAP
0.613obliehať5149 SGWaAP