Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000puritánsky976 SGWaAP
0.403prudérny485 SGWaAP
0.462puritán2217 SGWaAP
0.470puritánska939 SGWaAP
0.516úzkoprsý1279 SGWaAP
0.534bigotný1642 SGWaAP
0.538prudérna612 SGWaAP
0.543slobodomyseľný1115 SGWaAP
0.557tradicionalistický751 SGWaAP
0.565rebelantský733 SGWaAP
0.569intelektuálsky569 SGWaAP
0.580frivolný528 SGWaAP
0.581výstredný4637 SGWaAP
0.584malomeštiacky924 SGWaAP
0.586idealistický2557 SGWaAP
0.590protestantský6987 SGWaAP
0.596pokrytecký2959 SGWaAP
0.599škrobený540 SGWaAP
0.602staromódny4754 SGWaAP
0.603vyumelkovaný601 SGWaAP
0.608fanatický7444 SGWaAP
0.614spiatočnícky1142 SGWaAP
0.618prostoduchý1347 SGWaAP