Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pudový849 SGWaAP
0.380pudová1585 SGWaAP
0.393pudové772 SGWaAP
0.418pud23037 SGWaAP
0.426pudovosť622 SGWaAP
0.475sexuálny_pud1364 SGWaAP
0.475inštinktívny1315 SGWaAP
0.510podvedomý3959 SGWaAP
0.514iracionálny4650 SGWaAP
0.522rozumový3218 SGWaAP
0.544pudovo1511 SGWaAP
0.548metafyzický3257 SGWaAP
0.553animálny796 SGWaAP
0.556egoistický4689 SGWaAP
0.557vôľový795 SGWaAP
0.558sebazáchovný401 SGWaAP
0.576nevedomý7476 SGWaAP
0.577sebazáchova1350 SGWaAP
0.579materialistický3326 SGWaAP
0.580transcendentálny1283 SGWaAP
0.583transcendentný1560 SGWaAP
0.586citový21679 SGWaAP
0.590inštinktívna1778 SGWaAP
0.593masochistický630 SGWaAP