Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000publicistika22389 SGWaAP
0.384publicistický6482 SGWaAP
0.397publicistická4979 SGWaAP
0.456spravodajstvo100531 SGWaAP
0.474publicistická_relácia2095 SGWaAP
0.521televízne_spravodajstvo2562 SGWaAP
0.530esejistika949 SGWaAP
0.531žurnalistika27301 SGWaAP
0.541publicistické950 SGWaAP
0.544spravodajská_relácia5927 SGWaAP
0.545dokumentaristika987 SGWaAP
0.575novinárstvo2428 SGWaAP
0.590glosa5743 SGWaAP
0.599beletristický1398 SGWaAP
0.604spravodajský22952 SGWaAP
0.604beletria14875 SGWaAP
0.611periodická_tlač4616 SGWaAP
0.614RTVS77502 SGWaAP
0.615žurnalistická3496 SGWaAP
0.618redaktorská1725 SGWaAP
0.620rozhlasová31558 SGWaAP
0.623literárna122170 SGWaAP
0.628umenoveda629 SGWaAP