Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000publicisticky684 SGWaAP
0.416literárne6634 SGWaAP
0.417publikačne608 SGWaAP
0.525faktograficky1049 SGWaAP
0.531polemicky708 SGWaAP
0.551básnicky1859 SGWaAP
0.565publicistické950 SGWaAP
0.570publicistická4979 SGWaAP
0.589beletristická1435 SGWaAP
0.591spravodajsky1024 SGWaAP
0.600literárne_činný739 SGWaAP
0.610podnetne958 SGWaAP
0.614beletristický1398 SGWaAP
0.619davista1019 SGWaAP
0.620čitateľsky3366 SGWaAP
0.622objavne477 SGWaAP
0.626ideologicky8080 SGWaAP
0.627memoárová1457 SGWaAP
0.627politicky59897 SGWaAP
0.628esejistický1170 SGWaAP
0.628publicistika22389 SGWaAP
0.631esejistika949 SGWaAP
0.635publicistický6482 SGWaAP
0.640angažovaná4088 SGWaAP