Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000publicista37739 SGWaAP
0.260esejista4706 SGWaAP
0.305literárny_kritik6916 SGWaAP
0.326prozaik19895 SGWaAP
0.373spisovateľ245744 SGWaAP
0.411univerzitný_profesor6416 SGWaAP
0.421literát11657 SGWaAP
0.422estetik1930 SGWaAP
0.423vysokoškolský_pedagóg9826 SGWaAP
0.441historik117571 SGWaAP
0.449žurnalista17446 SGWaAP
0.452muzikológ2140 SGWaAP
0.460bibliograf875 SGWaAP
0.464teoretik21944 SGWaAP
0.467etnograf3785 SGWaAP
0.479popularizátor2304 SGWaAP
0.482dramatik24008 SGWaAP
0.484aforista696 SGWaAP
0.484kulturológ681 SGWaAP
0.496sociológ20622 SGWaAP
0.497teatrológ1286 SGWaAP
0.501humorista8586 SGWaAP
0.504redaktor146428 SGWaAP
0.504básnik142179 SGWaAP
0.505satirik1888 SGWaAP