Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000puška51907 SGWaAP
0.203brokovnica9413 SGWaAP
0.307útočná_puška2140 SGWaAP
0.327samopal22037 SGWaAP
0.337guľovnica4008 SGWaAP
0.337pištoľ66854 SGWaAP
0.338revolver17476 SGWaAP
0.340kuša8939 SGWaAP
0.349mušketa1626 SGWaAP
0.380zbraň447507 SGWaAP
0.385guľomet14192 SGWaAP
0.395granátomet1643 SGWaAP
0.437malorážka949 SGWaAP
0.446raketomet2835 SGWaAP
0.452vzduchovka10287 SGWaAP
0.463strelná_zbraň16673 SGWaAP
0.465pažba8127 SGWaAP
0.472kanón12663 SGWaAP
0.488dýka17943 SGWaAP