Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000puč8936 SGWaAP
0.218prevrat40268 SGWaAP
0.458pučista1154 SGWaAP
0.475kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.522atentát33772 SGWaAP
0.524kontrarevolučný579 SGWaAP
0.528ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.534masový_protest2506 SGWaAP
0.542masová_demonštrácia1676 SGWaAP
0.543komunistický36634 SGWaAP
0.546boľševik14514 SGWaAP
0.553chunta1359 SGWaAP
0.560diktátorský_režim2118 SGWaAP
0.567diktatúra24909 SGWaAP
0.567teror23806 SGWaAP
0.568boľševický4033 SGWaAP
0.570junta2637 SGWaAP
0.571diktátor26699 SGWaAP
0.573demokratizačný_proces1537 SGWaAP
0.575komunista120716 SGWaAP
0.581protikomunistická1082 SGWaAP
0.582čistka9201 SGWaAP
0.582protivládny1826 SGWaAP