Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000psychoterapeutka2052 SGWaAP
0.233psychologička26778 SGWaAP
0.240klinická_psychologička1083 SGWaAP
0.425sexuologička1357 SGWaAP
0.430psychiatrička4615 SGWaAP
0.479psychoterapeut7473 SGWaAP
0.501pedagogička11781 SGWaAP
0.525fyzioterapeutka3269 SGWaAP
0.529psychoterapia16572 SGWaAP
0.531konzultantka4692 SGWaAP
0.546odborníčka27264 SGWaAP
0.553psychoterapeutická3296 SGWaAP
0.562psychológ89044 SGWaAP
0.569filozofka1959 SGWaAP
0.572výskumníčka2294 SGWaAP
0.573astrologička828 SGWaAP
0.575sociologička6018 SGWaAP
0.575farmaceutka959 SGWaAP
0.582expertka5995 SGWaAP