Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000psychologička26778 SGWaAP
0.233psychoterapeutka2052 SGWaAP
0.255klinická_psychologička1083 SGWaAP
0.292psychiatrička4615 SGWaAP
0.392logopedička1261 SGWaAP
0.439sexuologička1357 SGWaAP
0.451lekárka61677 SGWaAP
0.460pediatrička3764 SGWaAP
0.461psychológ89044 SGWaAP
0.468doktorka54603 SGWaAP
0.473neurologička2092 SGWaAP
0.484pedagogička11781 SGWaAP
0.489fyzioterapeutka3269 SGWaAP
0.515odborníčka27264 SGWaAP
0.524gynekologička4591 SGWaAP
0.532psychologická_poradňa3336 SGWaAP
0.542učiteľka143438 SGWaAP
0.549výživová_poradkyňa1105 SGWaAP
0.553sociologička6018 SGWaAP
0.556stomatologička583 SGWaAP