Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pseudoveda854 SGWaAP
0.237paveda1299 SGWaAP
0.437šarlatánstvo1353 SGWaAP
0.515vedeckosť1538 SGWaAP
0.516konšpirácia11891 SGWaAP
0.533konšpiračná_teória10602 SGWaAP
0.534exaktná_veda1831 SGWaAP
0.537materialistická3135 SGWaAP
0.537darvinizmus977 SGWaAP
0.541evolucionizmus659 SGWaAP
0.545teizmus1329 SGWaAP
0.550demagógia9905 SGWaAP
0.551ateizmus16464 SGWaAP
0.555eugenika2901 SGWaAP
0.568propaganda58977 SGWaAP
0.568metafyzika7150 SGWaAP
0.572agnosticizmus1002 SGWaAP
0.573materializmus9225 SGWaAP
0.573ezoterizmus442 SGWaAP