Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pseudodemokracia407 SGWaAP
0.469plutokracia553 SGWaAP
0.471autokracia1058 SGWaAP
0.492diktatúra24909 SGWaAP
0.511demokracia263683 SGWaAP
0.518totalita30502 SGWaAP
0.519kapitalistická11577 SGWaAP
0.525despocia408 SGWaAP
0.532etatizmus1393 SGWaAP
0.540oligarchia6822 SGWaAP
0.543totalitná8415 SGWaAP
0.547diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.551etatistická420 SGWaAP
0.556kapitalizmus65672 SGWaAP
0.559zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.564kapitalistický11913 SGWaAP
0.565totalitný9859 SGWaAP
0.571totalitne580 SGWaAP
0.573liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.579pluralitná2549 SGWaAP
0.581neokolonializmus512 SGWaAP