Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prvoplánové1655 SGWaAP
0.374patetické1957 SGWaAP
0.379samoúčelné2144 SGWaAP
0.407prvoplánový2824 SGWaAP
0.452prvoplánová2902 SGWaAP
0.465sentimentálne1072 SGWaAP
0.469klišé28538 SGWaAP
0.492cynické2161 SGWaAP
0.497povrchné7272 SGWaAP
0.497infantilné1222 SGWaAP
0.499prvoplánovo3450 SGWaAP
0.501ironické3312 SGWaAP
0.512silené645 SGWaAP
0.513provokatívne1581 SGWaAP
0.532tuctové934 SGWaAP
0.535stereotypné2813 SGWaAP
0.538detinské3217 SGWaAP
0.542naturalistické709 SGWaAP
0.543groteskné1241 SGWaAP
0.544gýčové1177 SGWaAP
0.545triviálne1709 SGWaAP
0.546moralizovanie3339 SGWaAP
0.546nevkusné1963 SGWaAP
0.548teatrálne1492 SGWaAP
0.551duchaplné1063 SGWaAP