Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prvoplánová2902 SGWaAP
0.317samoúčelná2822 SGWaAP
0.341prvoplánový2824 SGWaAP
0.411prvoplánovo3450 SGWaAP
0.436tuctová2578 SGWaAP
0.452prvoplánové1655 SGWaAP
0.476vyumelkovaná672 SGWaAP
0.484melodramatická537 SGWaAP
0.484páčivá438 SGWaAP
0.490samoúčelnosť470 SGWaAP
0.490bezduchá3709 SGWaAP
0.491patetická2437 SGWaAP
0.496prostoduchá847 SGWaAP
0.501povrchná10007 SGWaAP
0.502gýčová2696 SGWaAP
0.503sentimentálna4026 SGWaAP
0.526vonkajšková551 SGWaAP
0.529samoúčelný2061 SGWaAP
0.534ironická4190 SGWaAP
0.539gýčovitá756 SGWaAP
0.546sentimentalita2386 SGWaAP
0.546samoúčelne1253 SGWaAP
0.549teatrálna1206 SGWaAP
0.550teatrálnosť1155 SGWaAP