Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prozaik19895 SGWaAP
0.123esejista4706 SGWaAP
0.178spisovateľ245744 SGWaAP
0.204literárny_kritik6916 SGWaAP
0.216básnik142179 SGWaAP
0.221dramatik24008 SGWaAP
0.261literát11657 SGWaAP
0.304románopisec3151 SGWaAP
0.326publicista37739 SGWaAP
0.356aforista696 SGWaAP
0.412satirik1888 SGWaAP
0.448prozaička3091 SGWaAP
0.454estetik1930 SGWaAP
0.454poet3360 SGWaAP
0.458poeta1934 SGWaAP
0.469Dušan_Mitana1891 SGWaAP
0.471Ladislav_Ťažký1262 SGWaAP
0.482ilustrátor15486 SGWaAP
0.483teatrológ1286 SGWaAP
0.486humorista8586 SGWaAP
0.491hudobný_skladateľ13773 SGWaAP
0.492poetka11471 SGWaAP
0.497textár12642 SGWaAP
0.511katolícka_moderna2399 SGWaAP