Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prozápadná2030 SGWaAP
0.335proreformná849 SGWaAP
0.350prozápadný1558 SGWaAP
0.353prozápadne681 SGWaAP
0.431ľavicová26769 SGWaAP
0.438nacionalistická10418 SGWaAP
0.458autoritárska1652 SGWaAP
0.462pravicová39813 SGWaAP
0.490ultranacionalista1070 SGWaAP
0.494opozícia198096 SGWaAP
0.506antikomunistická987 SGWaAP
0.513separatistická4268 SGWaAP
0.514centristická1279 SGWaAP
0.514vládnuca_garnitúra952 SGWaAP