Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protizákonný2549 SGWaAP
0.317nezákonný15299 SGWaAP
0.427protiprávny5216 SGWaAP
0.462protiústavný6211 SGWaAP
0.496nemorálny4400 SGWaAP
0.500protizákonné6026 SGWaAP
0.509protizákonná2270 SGWaAP
0.522neústavný1033 SGWaAP
0.531protiprávne4017 SGWaAP
0.537nelegitímny1379 SGWaAP
0.540nezákonné17899 SGWaAP
0.544svojvoľný2931 SGWaAP
0.548trestuhodný667 SGWaAP
0.554poburujúci1281 SGWaAP
0.559neprípustný5799 SGWaAP
0.559politicky_motivovaný1598 SGWaAP
0.561nezákonná10004 SGWaAP
0.568diskriminačný5748 SGWaAP
0.576neférový2470 SGWaAP
0.582protiprávna2648 SGWaAP
0.583hanebný4143 SGWaAP
0.583neprijateľný11114 SGWaAP
0.584protiprávne4585 SGWaAP
0.587protizákonne3494 SGWaAP