Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protizákonné6026 SGWaAP
0.291protiprávne4017 SGWaAP
0.299nezákonné17899 SGWaAP
0.403protiústavné4393 SGWaAP
0.436nemorálne5546 SGWaAP
0.443nelegálne13077 SGWaAP
0.500protizákonný2549 SGWaAP
0.511protizákonná2270 SGWaAP
0.522neprípustné14357 SGWaAP
0.531svojvoľné6223 SGWaAP
0.532legálne11347 SGWaAP
0.535protizákonne3494 SGWaAP
0.535nečestné2401 SGWaAP
0.537neústavné674 SGWaAP
0.544amorálne1147 SGWaAP
0.547poburujúce1482 SGWaAP
0.553nekalé3476 SGWaAP
0.555diskriminačné4533 SGWaAP
0.558nehorázne4176 SGWaAP
0.559protiprávne4585 SGWaAP
0.563nezákonná10004 SGWaAP
0.576neopodstatnené5416 SGWaAP
0.581hanebné3436 SGWaAP
0.582nelegitímne914 SGWaAP