Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protivojnové493 SGWaAP
0.421protivojnový1288 SGWaAP
0.460protivojnová1352 SGWaAP
0.467antifašistické474 SGWaAP
0.537protifašistické1133 SGWaAP
0.579anarchistické633 SGWaAP
0.582protestné2575 SGWaAP
0.585humanistické2443 SGWaAP
0.593protikomunistické529 SGWaAP
0.616vlastenecké1765 SGWaAP
0.623disidentské542 SGWaAP
0.629angažované1363 SGWaAP
0.635emancipačné668 SGWaAP
0.635nacionalistické2398 SGWaAP
0.636antisemitské896 SGWaAP
0.637propagandistické1593 SGWaAP
0.637antifašistický1344 SGWaAP
0.643protifašistická1579 SGWaAP
0.644autonomistické411 SGWaAP
0.645antifašistická1450 SGWaAP
0.648ľavicové5710 SGWaAP
0.651ideové3864 SGWaAP