Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protivládna1132 SGWaAP
0.357provládna1382 SGWaAP
0.379protivládny1826 SGWaAP
0.421militantná5149 SGWaAP
0.423extrémistická12208 SGWaAP
0.427protivládne797 SGWaAP
0.463teroristická31271 SGWaAP
0.470protikomunistická1082 SGWaAP
0.474gerilová557 SGWaAP
0.485provládny1281 SGWaAP
0.486polovojenská3590 SGWaAP
0.488protisocialistická444 SGWaAP
0.492antikomunistická987 SGWaAP
0.499gerila1246 SGWaAP
0.501separatistická4268 SGWaAP
0.507prodemokratická632 SGWaAP
0.510kontrarevolučná800 SGWaAP
0.511nacionalistická10418 SGWaAP