Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protiviť6877 SGWaAP
0.377priečiť7921 SGWaAP
0.385hnusiť6357 SGWaAP
0.399neprotiviť946 SGWaAP
0.411bridiť1761 SGWaAP
0.449opovrhovať9626 SGWaAP
0.464sprotiviť2030 SGWaAP
0.498pohŕdať15226 SGWaAP
0.519rúhať3643 SGWaAP
0.529prehrešiť2528 SGWaAP
0.533zarmucovať2586 SGWaAP
0.533prehrešovať798 SGWaAP
0.544hrešiť12811 SGWaAP
0.552zavrhovať5021 SGWaAP
0.553vzpierať8298 SGWaAP
0.555opovrhnúť1370 SGWaAP
0.556pokorovať1216 SGWaAP
0.560popudzovať1388 SGWaAP
0.578štítiť1687 SGWaAP
0.579previňovať493 SGWaAP
0.585poburovať4077 SGWaAP
0.585odporovať32136 SGWaAP
0.586vysmievať21858 SGWaAP
0.590zahanbovať1341 SGWaAP
0.591podvoľovať778 SGWaAP