Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protivenstvo2982 SGWaAP
0.439príkorie4491 SGWaAP
0.452súženie10423 SGWaAP
0.538malomyseľnosť1258 SGWaAP
0.549nepriazeň_osud3435 SGWaAP
0.552ústrk725 SGWaAP
0.573sebazapieranie1440 SGWaAP
0.573útrapy15006 SGWaAP
0.578pokušenie50560 SGWaAP
0.589skusovať890 SGWaAP
0.603utrpenie155408 SGWaAP
0.605strasť7858 SGWaAP
0.612nevernosť1830 SGWaAP
0.619trýzeň2416 SGWaAP
0.621zloba21598 SGWaAP
0.622vytrvať18264 SGWaAP
0.627nezatrpknúť582 SGWaAP
0.629úklad4292 SGWaAP
0.632trápenie60566 SGWaAP
0.634premáhať12209 SGWaAP
0.635božia_milosť21794 SGWaAP
0.636neprajnosť2073 SGWaAP