Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000protiteroristická3915 SGWaAP
0.379antiteroristická539 SGWaAP
0.382protiteroristické1506 SGWaAP
0.445protiteroristický2193 SGWaAP
0.489teroristická31271 SGWaAP
0.504policajná82642 SGWaAP
0.507ozbrojená22783 SGWaAP
0.514protiteroristická_operácia1321 SGWaAP
0.518polovojenská3590 SGWaAP
0.533zásahová_jednotka3232 SGWaAP
0.545domobrana5089 SGWaAP
0.554výzvedná1931 SGWaAP
0.562spojenecká7143 SGWaAP
0.564afganská9242 SGWaAP
0.565SFOR955 SGWaAP
0.565komando15623 SGWaAP
0.571armádna7908 SGWaAP
0.572teroristické2769 SGWaAP
0.573protikorupčná4494 SGWaAP
0.579milícia10343 SGWaAP
0.584pobrežná_stráž3843 SGWaAP
0.586námorná_pechota2926 SGWaAP
0.586teroristický10940 SGWaAP
0.593iracká21617 SGWaAP